Optredens

Toneelseizoen 2022
in De Vermaning

Vrij entree, tenzij anders aangegeven.
Er is een 'collectezak'voor vrijwillige bijdrage.

09.10.22 ][ ‘Mozes’ – Helmert Woudenberg ][ 15 uur

Solo-voorstelling ‘Mozes’ van Helmert Woudenberg, georganiseerd door Project Geestdrift.
Kaarten € 13,50 te koop via website Project Geestdrift.

Mozes: bijbelverhaal actueel gemaakt

In deze nog steeds actuele solo buigt Helmert Woudenberg zich over het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte. Het verhaal van een volk dat de onmogelijkheid ondervindt om, vanwege dood, verderf en onderdrukking, in het land van herkomst te blijven en wegtrekt om een land te vinden waar weer leven en een toekomst wacht.

© Vermaning. Alle rechten voorbehouden. Websitebouwer Heleen Vink.